Eliminacja uciążliwych zapachów w oczyszczalniach ścieków i kompostowniach
/
/
/
/
Eliminacja uciążliwych zapachów w oczyszczalniach ścieków i kompostowniach
Masz pytanie dotyczące produktu?
Skonsultuj się z naszym ekspertem:

10,00

Oczyszczaniu i transportowi ścieków komunalnych oraz przemysłowych towarzyszy nierozerwalnie problem emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym substancji uciążliwych pod względem zapachowym.

- +

Oczyszczaniu i transportowi ścieków komunalnych oraz przemysłowych towarzyszy nierozerwalnie problem emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym substancji uciążliwych pod względem zapachowym. Oczyszczalnie i przepompownie oddziaływują bezpośrednio na środowisko i komfort życia społeczności zlokalizowanych w ich pobliżu. Osad ściekowy jest wykorzystywany jako składnik nawozowy lub rekultywacyjny, dlatego musi być przetwarzany. Dla środowiska i pracowników tych zakładów powstają zagrożenia związane z emisją lotnych związków organicznych i odorów. Szczególnie ważna jest czystość powietrza w halach zamkniętych. Jakość powietrza wywiewanego wymaga stałego monitorowania, a coraz bardziej restrykcyjne normy powodują, że klasyczne biofiltry przestają spełniać wymagania techniczne i ekonomiczne. Proces pompowania ścieków generuje uciążliwe zapachy wydzielające się w przepompowniach lub nawet na zewnątrz studzienek kanalizacyjnych.

Innowacyjne systemy oczyszczania powietrza oparte na technologii ColdOX™ firmy Centriair minimalizują emisję lotnych związków organicznych oraz uciążliwych zapachów w:

  • oczyszczalniach ścieków
  • zakładach recyklingu odpadów
  • biogazowniach

Dezodoryzacja w oczyszczalniach może wydawać się uproszczonym zadaniem, ponieważ uciążliwy zapach jest podobny w bardzo różnych obiektach. W rzeczywistości tak nie jest i ze względu na bardzo agresywne związki zapachowe należy przeprowadzić ich dokładną analizę, umożliwiającą zastosowanie odpowiedniego zestawu urządzeń.

Centriair opracowała techniki usuwania zapachu, takie jak fotokatalityczne utlenianie, płukanie i filtracja węglanowa, które mogą być stosowane oddzielnie lub w zestawach w zależności od składu emitowanych gazów. Wybór odpowiednich urządzeń zapewnia stabilną i efektywną redukcję lotnych związków organicznych (LZO) oraz odorów przy niskich kosztach inwestycji i eksploatacji.

Typowe układy składają się ze skrubera zapewniającego mokrą filtrację (absorpcja), po którym stosowane są różne metody utleniania, w tym: technologia ColdOX™ Centriair wykorzystująca fotokatalityczne naświetlanie lampami UV, a na końcu filtrowanie za pomocą węgla aktywnego. Zanieczyszczone powietrze zasysane jest przez wentylator a następnie poddane działaniu kolejnych stopni oczyszczania. Zastosowanie systemu ColdOX™ przed filtrem węglowym wspomaga proces jednocześnie chroniąc wkład węglowy przed szybkim zużyciem.

Wydajność typowego procesu może sięgać kilku tysięcy m3/h. Dezodoryzacja jest bardzo skuteczna i zapewnia redukcję uciążliwych zapachów nawet do 95%. Urządzenia łączy się w układ wywiewny.

Niewątpliwą zaletą technologii Centriair jest niskie zużycie energii, stabilność procesu oraz niskie koszty eksploatacyjne. Produkty spełniają wszystkie normy jakości ustalone i regulowane przez państwo Szwedzkie oraz odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej co potwierdza certyfikat zgodności (dyrektywa dotycząca maszyn 2006/42 / EC i dyrektywa niskonapięciowa 2006/95 / EC). Urządzenia Centriair znakomicie wpisuje się w politykę Komisji Europejskiej dotyczącą ochrony środowiska.

Zamknij menu

Wyszukiwarka produktów

Start typing and press Enter to search

Twoja lista produktów do zapytania

Nie dodałeś jeszcze żadnego produktu.