CENTROX™ – utlenianie fotokatalityczne UV z odwirowaniem cząstek organicznych
/
/
/
/
CENTROX™ – utlenianie fotokatalityczne UV z odwirowaniem cząstek organicznych
Masz pytanie dotyczące produktu?
Skonsultuj się z naszym ekspertem:

10,00

System CentrOx™ typowo usuwa 95% cząstek stałych oraz redukuje uciążliwe zapachy nawet o 90% umożliwiając jednocześnie odzysk energii poprzez zastosowanie wymiennika ciepła.

- +

Technologia CentrOx™ opracowana została we współpracy Uniwersytetem KTH z siedzibą w Chalmers Szwecja i stanowi połączenie techniki separacji cząstek stałych i cieczy przez ich odwirowanie z technologią ColdOx™ wykorzystującą reakcję fotokatalitycznego utleniania LZO za pomocą ozonu wytwarzanego w komorze lamp UV.

Cząstki stałe lub ciekłe usuwane są ze strumienia gazu dzięki sile odśrodkowej i spływają do zbiornika. Wirówka separuje 100% cząstek o wielkości powyżej 1 µm, do 82% cząstek o rozmiarze do 0,75 µm wraz z znaczącą redukcją cząstek o jeszcze mniejszej wielkości. Separator może być połączony z wymiennikiem ciepła zapewniając odzysk ciepła np do procesów blanszowania lub ogrzewania pomieszczeń. W kolejnym etapie procesu zanieczyszczone powietrze przepływa przez komorę lamp UV gdzie wytwarzany jest ozon w odpowiednim stężeniu. Promieniowanie UV przyspiesza rozpad ozonu na rodniki tlenowe, które wchodząc w reakcję z wodą tworzą rodniki hydroksylowe. Rodniki tlenu i rodniki hydroksylowe reagują natychmiast z LZO dlatego proces dezodoryzacji jest bardzo krótki. Ponieważ proces powstawania i rozpadu ozonu pod wpływem UV przebiega szybko możliwe jest uzyskanie dużego stężenia ozonu w jednostce czasu przy minimalizacji jego emisji do atmosfery.

System CentrOx™ typowo usuwa 95% cząstek stałych oraz redukuje uciążliwe zapachy nawet o 90% umożliwiając jednocześnie odzysk energii poprzez zastosowanie wymiennika ciepła. Układ oczyszczania może być wyposażony w automatyczny system mycia. Zastosowane rozwiązania pozwalają na bardzo szybki zwrot z inwestycji, który typowo wynosi od 1 do 2 lat.

Zamknij menu

Wyszukiwarka produktów

Start typing and press Enter to search

Twoja lista produktów do zapytania

Nie dodałeś jeszcze żadnego produktu.