Eliminacja uciążliwych zapachów w małych przepompowniach ścieków, śmietnikach miejskich
/
/
/
/
Eliminacja uciążliwych zapachów w małych przepompowniach ścieków, śmietnikach miejskich
Masz pytanie dotyczące produktu?
Skonsultuj się z naszym ekspertem:

10,00

Rozwój infrastruktury związanej z odprowadzeniem ścieków oraz przetwarzaniem odpadów prowadzi do zbliżania się miejsc zamieszkania rozwijających się miast i wsi do obiektów komunalnych i przemysłowych.

- +
Kategoria:

Rozwój infrastruktury związanej z odprowadzeniem ścieków oraz przetwarzaniem odpadów prowadzi do zbliżania się miejsc zamieszkania rozwijających się miast i wsi do obiektów komunalnych i przemysłowych. We wszystkich krajach Unii Europejskiej obywatele coraz częściej zgłaszają negatywne oddziaływania substancji zapachowych generowanych przez obiekty komunalne na środowisko i ludzi, a problem uciążliwości zapachowej jest nierozwiązany kompleksowo na gruncie prawnym, powodując tysiące konfliktów. Niezmiennie zagadnienie to dotyczy przepompowni ścieków tłoczących ścieki do oczyszczalni. Typowy problem polega na sprężaniu i tłoczeniu gazów do rurociągów, a następnie ich rozprężaniu na studzienkach kanalizacyjnych.

Dezodoryzacja w przepompowniach nigdy nie została skutecznie rozwiązana głównie z powodu dużych gabarytów urządzeń, drogich i trudnych w eksploatacji biofiltrach, których skuteczność nie spełnia rosnących oczekiwań dotyczących ochrony środowiska. Niezwykle ważna jest również ochrona pracowników oczyszczalni i przepompowni przed negatywnym wpływem związków odorowych.

Centriair wprowadziło do sprzedaży innowacyjne urządzenie do dezodoryzacji o nazwie Marodour dedykowane do zastosowania w małych i średnich obiektach komunalnych, które emitują uciążliwe zapachy takich jak przepompownie ścieków, wysypiska śmieci czy też śmietniki miejskie.

Marodour łączy w sobie technologie dotąd używane wyłącznie w dużych zakładach przemysłowych. Zastosowano w nim naświetlanie lampami UV w opracowanej przez Centriair technologii ColdOX™ oraz filtrowanie za pomocą węgla aktywnego. Istotą innowacji jest zabudowa w gabarytach umożliwiających montaż urządzenia w małych pomieszczeniach lub w gęstej zabudowie miejskiej przy jednoczesnym utrzymaniu skuteczności urządzenia. Zanieczyszczone powietrze zasysane jest w Marodour przez wentylator a następnie poddane działaniu promieniowania UV i generowanego przez lampy ozonu.

Filtr z węglem aktywowanym zapewnia drugi stopień oczyszczania powietrza. Zastosowanie systemu ColdOX™ przed filtrem węglowym wspomaga proces jednocześnie chroniąc wkład węglowy przed szybkim zużyciem.

Wydajność podstawowego urządzenia to 150m3/h na godzinę. Skuteczność procesu filtracji sięga 98% co zapewnia redukcję uciążliwych zapachów do 95%. Urządzenie łączy się bezpośrednio do źródła uciążliwego zapachu. Oczyszczone powietrze uchodzi przez perforowaną obudowę zewnętrzną w przypadku montażu na zewnątrz budynków lub przez komin w przypadku montażu wewnątrz.

Niewątpliwą zaletą jest bardzo niska cena urządzenia oraz niskie koszty eksploatacyjne. Produkt spełnia wszystkie normy jakości ustalone i regulowane przez państwo Szwedzkie oraz odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej co potwierdza certyfikat zgodności (dyrektywa dotycząca maszyn 2006/42 / EC i dyrektywa niskonapięciowa 2006/95 / EC).

Urządzenie Marodour jest odpowiedzią na oczekiwania społeczności miejskich oraz wiejskich i wypełnia lukę polegającą na możliwości rozwiązania uciążliwości zapachowej w zwartych zabudowach miast lub bliskości uciążliwych, małych obiektów komunalnych i przemysłowych. W tym aspekcie urządzenie Marodour znakomicie wpisuje się w politykę Komisji Europejskiej dotyczącą ochrony środowiska.

Zamknij menu

Wyszukiwarka produktów

Start typing and press Enter to search

Twoja lista produktów do zapytania

Nie dodałeś jeszcze żadnego produktu.