Usuwanie lotnych związków organicznych LZO (VOC) oraz uciążliwych zapachów w procesach prażenia kawy, orzechów, słodu, herbaty
/
/
/
/
Usuwanie lotnych związków organicznych LZO (VOC) oraz uciążliwych zapachów w procesach prażenia kawy, orzechów, słodu, herbaty
Masz pytanie dotyczące produktu?
Skonsultuj się z naszym ekspertem:

10,00

Oczyszczanie powietrza w technologii CentrOx™ i ColdOx™, skutecznie eliminuje problemy emisji LZO, cząstek zawieszonych w strumieniu gazów oraz odorów.

- +

Systemy Centriair w przetwórstwie spożywczym, dedykowane są do procesów prażenia, smażenia, wędzenia, oraz przetwórstwa ryb i mięsa. Procesy prażenia stosowane są najczęściej do produkcji ziaren kawy, orzeszków, herbaty i słodu zbożowego. Przemysłowe prażenie jest źródłem zanieczyszczeń w postaci lotnych związków organicznych (LZO, ang. VOC), cząstek oleju oraz uciążliwych zapachów. Zakłady zlokalizowane w bezpośredniej bliskości osiedli mieszkaniowych muszą spełnić coraz wyższe wymagania dotyczące głównie uciążliwości zapachowej. Typowym rozwiązaniem dla procesu prażenia jest zastosowanie scrubera w połączeniu z wirówką oraz generatorem UV.

Oczyszczanie powietrza w technologii CentrOx™ i ColdOx™, skutecznie eliminuje problemy emisji LZO, cząstek zawieszonych w strumieniu gazów oraz odorów. Cząstki stałe lub ciekłe usuwane są ze strumienia gazu za pomocą separatora odśrodkowego składającego się z zestawu dysków obracających się z prędkością 3000 obr/min. System separuje 100% cząstek o wielkości powyżej 1 µm, do 82% cząstek o rozmiarze do 0,75 µm wraz z znaczącą redukcją cząstek o jeszcze mniejszej wielkości. Separator może być połączony z wymiennikiem ciepła zapewniając odzysk ciepła np do procesów blanszowania lub ogrzewania pomieszczeń. Odwirowany olej po przefiltrowaniu może być ponownie użyty w procesie produkcyjnym. Usunięcie cząstek stałych i ciekłych ze strumienia gazów zabezpiecza urządzenia służące do dezodoryzacji przed nadmiernym zabrudzeniem. Separator odśrodkowy jest połączony z reaktorem ColdOx™, w którym zachodzi reakcja fotokatalitycznego utleniania LZO za pomocą ozonu wytwarzanego w komorze lamp UV. Podczas procesu zanieczyszczone powietrze przepływa przez komorę lamp UV gdzie wytwarzany jest ozon w odpowiednim stężeniu. Promieniowanie UV przyspiesza rozpad ozonu na rodniki tlenowe, które wchodząc w reakcję z wodą tworzą rodniki hydroksylowe. Rodniki tlenu i rodniki hydroksylowe reagują natychmiast z LZO dlatego proces dezodoryzacji jest bardzo krótki. Ponieważ proces powstawania i rozpadu ozonu pod wpływem UV przebiega szybko możliwe jest uzyskanie dużego stężenia ozonu w jednostce czasu przy minimalizacji jego emisji do atmosfery.

System CentrOx™ typowo usuwa 95% cząstek stałych oraz redukuje uciążliwe zapachy o 90% umożliwiając jednocześnie odzysk energii poprzez zastosowanie wymiennika ciepła. Układ oczyszczania może być wyposażony w automatyczny system mycia. Zastosowane rozwiązania pozwalają na bardzo szybki zwrot z inwestycji, który typowo wynosi od 1 do 2 lat.

Zamknij menu

Wyszukiwarka produktów

Start typing and press Enter to search

Twoja lista produktów do zapytania

Nie dodałeś jeszcze żadnego produktu.