Oczyszczanie powietrza w przemyśle farmaceutycznym
/
/
/
/
Oczyszczanie powietrza w przemyśle farmaceutycznym
Masz pytanie dotyczące produktu?
Skonsultuj się z naszym ekspertem:

Kategoria:

W firmach farmaceutycznych leki produkowane są w postaci roztworów, żeli, granulek lub nawet tabletek zawierających odpowiednie składniki aktywne. Te aktywne składniki są z kolei wytwarzane głównie w reaktorach wsadowych, w bioreaktorach lub poprzez ekstrakcję.

W procesie produkcyjnym do odpowiednich składników aktywnych dodawane są substancje pomocnicze w celu uzyskania pożądanej postaci dawkowania leku. Wśród nich:

 • Solubilizatory: etanol, izopropanol
 • Środki zagęszczające: celulozy
 • Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy
 • Emulgatory: alkohol cetylostearylowy, glicerol monostearynian, lecytyna, estry kwasów tłuszczowych, polisorbaty, polioksyetylenowe etery alkoholi tłuszczowych
 • Substancje słodzące: sorbitol, sacharyna, cukier
 • Barwniki: żółcień pomarańczowa S
 • Konserwanty: parabeny, benzoesan sodu i
 • Korektory smaku: Wanilina i środki aromatyzujące

Problem z powietrzem wylotowym

Rozpuszczalniki, takie jak etanol i propanol lub długołańcuchowe alkany, takie jak heptan, są stosowane jako środki ekstrakcyjne. Opuszczają one komorę reaktora po zakończeniu procesu ekstrakcji jako tak zwane LZO (lotne związki organiczne) i mogą być wykrywane w powietrzu wylotowym olfaktometrycznie jako rozwój zapachu lub za pomocą FID (detektora płomieniowo-jonizacyjnego) jako całkowita zawartość węgla.
Po zakończeniu odpowiedniego procesu formulacji, następują dalsze procesy, takie jak powlekanie i suszenie. Ponieważ niektóre z substancji pomocniczych są rozpuszczalne w wodzie, mieszalne z wodą lub ciekłe, te związki organiczne dostają się do powietrza wylotowego z produkcji jako LZO i mogą być tam wykrywane jako zapachy lub całkowity węgiel.

W tych procesach, oprócz faz alkoholowych, obecne są produkty ekstrakcji, takie jak garbniki, kwasy humusowe lub frakcje olejowe. Temperatury powietrza wylotowego w przemyśle farmaceutycznym mieszczą się w zakresie od 20 do 40°C. Emisje te są oceniane pod kątem zawartości LZO.

Oczyszczanie powietrza wylotowego za pomocą technologii UV-C i plazmowej

Po pierwsze, alkohol jest proporcjonalnie rozkładany w reakcjach rodnikowych przy użyciu technologii plazmowej i przekształcany w kwas i formaldehyd. Produkty te można następnie przekształcić w dwutlenek węgla i wodę z wysoką wydajnością za pomocą technologii UV.

Produkty, które są trudne do degradacji, takie jak składniki oleju lub środki garbujące, są również neutralizowane za pomocą tej kombinacji procesów. Podstawą do zastosowania tych technologii jest znajomość składników powietrza wylotowego, ich stężenia w powietrzu wylotowym oraz znajomość wilgotności względnej i temperatury powietrza wylotowego. Dzięki tym informacjom można skonfigurować wysoce wydajne energetycznie systemy oczyszczania powietrza.

Ten układ jest wyraźnie lepszy od innych procesów:

 • Filtry z węglem aktywnym muszą być wymieniane z niewielką częstotliwością, podczas gdy system Oxytec nie wymaga prawie żadnej konserwacji. Proces absorpcji filtrów z węglem aktywnym nie może być monitorowany, a zatem stanowi niepewność. W naszym przypadku oxytec, filtr z węglem aktywnym służy głównie jako katalizator i dlatego musi być wymieniany bardzo rzadko.
 • Biofiltracja ma znacznie niższą wydajność i wymaga więcej miejsca.
 • Spalarnie powodują wysokie inwestycje i wysokie koszty operacyjne (gaz) Praca autotermiczna jest możliwa tylko z systemami recyrkulacji (Cges ~4000mg/m³).
Zamknij menu

Wyszukiwarka produktów

Start typing and press Enter to search

Twoja lista produktów do zapytania

Nie dodałeś jeszcze żadnego produktu.