Eliminacja uciążliwych zapachów w restauracjach -MaRODOUR
/
/
/
/
Eliminacja uciążliwych zapachów w restauracjach -MaRODOUR
Masz pytanie dotyczące produktu?
Skonsultuj się z naszym ekspertem:

10,00

Marodour dedykowane do zastosowania w małych i średnich obiektach, które emitują uciążliwe zapachy.

- +

Aktywności gospodarczej człowieka towarzyszy emisja zanieczyszczeń do powietrza, w tym substancji uciążliwych pod względem zapachowym. Rozwój infrastruktury prowadzi do zbliżania się miejsc zamieszkania do obiektów przemysłowych oraz zagęszczania zabudowy i wzrostu ilości mieszkańców rozwijających się miast. We wszystkich krajach Unii Europejskiej obywatele coraz częściej zgłaszają negatywne oddziaływania substancji zapachowych na środowisko i ludzi a problem uciążliwości zapachowej jest nierozwiązany kompleksowo na gruncie prawnym powodując tysiące konfliktów. Zagadnienie to dotyczy również obiektów gastronomicznych takich jak restauracje, piekarnie, smażalnie zlokalizowanych w gęstej zabudowie mieszkaniowej miast.

Centriair wprowadziło do sprzedaży innowacyjne urządzenie do dezodoryzacji o nazwie Marodour dedykowane do zastosowania w małych i średnich obiektach, które emitują uciążliwe zapachy.

Marodour łączy w sobie technologie dotąd używane wyłącznie w dużych zakładach przemysłowych. Zastosowano w nim naświetlanie lampami UV w opracowanej przez Centriair technologii ColdOX™oraz filtrowanie za pomocą węgla aktywnego.

Istotą innowacji jest zabudowa w gabarytach umożliwiających montaż urządzenia w małych pomieszczeniach lub w gęstej zabudowie miejskiej przy jednoczesnym utrzymaniu skuteczności urządzenia. Zanieczyszczone powietrze zasysane jest w Marodour przez wentylator a następnie poddane działaniu promieniowania UV i generowanego przez lampy ozonu.

Filtr z węglem aktywowanym zapewnia drugi stopień oczyszczania powietrza. Zastosowanie systemu ColdOX™ przed filtrem węglowym wspomaga proces jednocześnie chroniąc wkład węglowy przed szybkim zużyciem.

Wydajność urządzenia to 150m3 na godzinę. Skuteczność procesu filtracji sięga 98% co zapewnia redukcję uciążliwych zapachów do 95%.

Urządzenie łączy się bezpośrednio do źródła uciążliwego zapachu. Oczyszczone powietrze uchodzi przez perforowaną obudowę zewnętrzną w przypadku montażu na zewnątrz budynków lub przez komin w przypadku montażu wewnątrz.

Niewątpliwą zaletą jest bardzo niska cena urządzenia oraz niskie koszty eksploatacyjne. Produkt spełnia wszystkie normy jakości ustalone i regulowane przez państwo Szwedzkie oraz odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej co potwierdza certyfikat zgodności (dyrektywa dotycząca maszyn 2006/42 / EC i dyrektywa niskonapięciowa 2006/95 / EC).

Zamknij menu

Wyszukiwarka produktów

Start typing and press Enter to search

Twoja lista produktów do zapytania

Nie dodałeś jeszcze żadnego produktu.